Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Lokalizacja

województwo: mazowieckie
powiat: Powiat ciechanowski
gmina: Ciechanów
miejscowość: Ciechanów

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Patron szkoły:
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: specjalna

Adres

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Sienkiewicza 13
06-400 Ciechanów
Poczta: Ciechanów
telefon: 0236722889
fax: 0236722889
strona internetowa: www.oswciechanow.neostrada.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (Ciechanów), jest to Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością.

Statystyka

Liczba uczniów: 15
Liczba oddziałów: 2
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 4
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 1
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0.39

Organ prowadzący

Powiat ziemski
województwo: mazowieckie
powiat:
gmina: